Poświęcenie obrazu błogosławionego księdza Władysława Miegonia

Poświęcenie obrazu błogosławionego księdza Władysława Miegonia

W dniu 29 grudnia 2019 r. w kościele parafialnym w Iłży miała miejsce uroczystość poświęcenia obrazu błogosławionego księdza kmdra ppor. Władysława Miegonia, który pełnił funkcję wikariusza w Iłżeckiej parafii w latach 1917-1919.

Olejny obraz namalowała pani Nina Drab. Przedstawia księdza Miegonia w mundurze oficera Marynarki Wojennej, której był kapelanem. Obraz ufundowany m.in. przez członków Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego znajdzie miejsce w kościele parafialnym, przywołując pamięć błogosławionego kapłana pracującego w iłżeckiej parafii.

Postać bł. ks. Władysława Miegonia przybliżył iłżeckim parafianom w krótkiej prezentacji Paweł Nowakowski, prezes ITHN.