Konto

Finanse pozyskane ze składek członkowskich wystarczają w niewielkim stopniu na realizację naszych ambitnych  celów. Posiadając jednak takie atuty jak zaangażowanie i pasja, liczymy na przekonanie Państwa, że nasza działania są pożyteczne i warte wsparcia. Będziemy wdzięczni za każdy dar, który zostanie  przekazany na konto naszego Towarzystwa i obiecujemy, że zostanie on właściwie wykorzystany.

Stowarzyszenie Iłżeckie Towarzystwo Historyczno-Naukowe w Iłży

Bodzentyńska 45

27-100 Iłża

Bank Spółdzielczy w Iłży

44 91290001 0009 0000 2802 0004