Kontakt

Znajdziecie nas Państwo również na stronie Facebooka: www.facebook.com/ilzahistoria

Nasz oficjalny e-mail: ithn@ilzahistoria.pl

Od maja 2016 r. funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia pełni Paweł Nowakowski.

Spotkania członków i sympatyków Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego odbywają się w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży, gdzie znajduje się siedziba towarzystwa.


Stowarzyszenie Iłżeckie Towarzystwo Historyczno-Naukowe w Iłży

Bodzentyńska 45

27-100 Iłża

Bank Spółdzielczy w Iłży

44 91290001 0009 0000 2802 0004