Konferencja popularnonaukowa z okazji 40 lecia Muzeum Regionalnego w Iłży

Konferencja popularnonaukowa z okazji 40 lecia Muzeum Regionalnego w Iłży

Czterdziestolecie Muzeum Regionalnego

Muzeum Regionalne w Iłży obchodziło w tym roku czterdziestolecie swojego założenia. Z tej okazji po uroczystościach rocznicowych oraz otwarciu wystawy „Kadrowanie pamięci” odbyła się też sesja popularnonaukowa, w której udział wzięli członkowie Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego: Paweł Nowakowski i Łukasz Babula.

Sesja miała miejsce w jednej z sal Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Prowadzącym był p. Witold Bujakowski, który wygłosił także referat na temat najciekawszych i najcenniejszych zabytków archeologicznych w zasobach muzeum. Należy dodać, że większość tych zbiorów pochodzi z badań przeprowadzonych w okolicach Iłży. Sesję rozpoczęła dyrektor muzeum p. Beata Bujakowska, która w swoim wystąpieniu przedstawiła historię i działalność placówki oraz podsumowała jej aktywność w ostatniej dekadzie. Kolejnymi prelegentami byli: dr Zbigniew Lechowicz, który wygłosił bardzo interesujący referat o ostatnich badaniach archeologiczno-architektonicznych z Iłży oraz dr Sebastian Piątkowski, który przedstawił wydarzenia czasu wojny polsko-bolszewickiej w naszym regionie.

Łukasz Babula wygłosił referat pod tytułem „Stanisław Pastuszkiewicz – życie i twórczość”. Wystąpienie było oparte na badaniach wykonanych do biogramu, który ma być zamieszczony w przygotowywanej książce, tworzonej na podstawie zapisków naszego mistrza garncarskiego. Paweł Nowakowski w swojej prelekcji zatytułowanej „Porządki ogniowe w dawnej Iłży” poruszył problematykę związaną z ustawodawstwem i bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz początkami iłżeckiej straży pożarnej. Warto dodać, że referaty te zbiegały się w punkcie dotyczącym garncarstwa, bowiem piece do wypału ceramiki swoje charakterystyczne osłony zawdzięczają między innymi właśnie porządkom ogniowym.

Obydwa referaty naszych członków zostaną powtórnie zaprezentowane na spotkaniach Towarzystwa. Serdecznie zapraszamy do ich wysłuchania.

Łukasz Babula