Dzień 22 stycznia to data, o której członkowie ITHN pamiętają i co roku przypominają.

To poczwórna rocznica, czcimy pamięć o wybuchu powstania styczniowego – 1863 r., pamiętamy o rocznicy urodzin poety Bolesława Leśmiana, który przyjeżdżał do swoich kuzynów Sunderlandów, w tym roku przypomniano o jeszcze jednej postaci – Sewerynie Sunderlandzie (wuj poety), który brał udział w walkach powstańczych w szeregach Mariana Langiewicza, a zmarł 22 stycznia 1922 roku. Jest to również dzień śmierci Teodory (Dory) Lebenthal, wielkiej miłości Bolesława Leśmiana, która zmarła w Iłży w 1942 roku.

Zapaliliśmy znicze na mogiłach powstańców styczniowych, przy tablicy upamiętniającej Teodorę, na grobie Czesławy Sunderland.

Zapaliliśmy znicze na grobach tych, którzy towarzyszyli nam w rocznicowych obchodach w minionych latach, a już odeszli do wieczności – Władysława Jastalskiego i Małgorzaty Kosel.