Pan Jan i jego akademia w Iłży

Pan Jan i jego akademia w Iłży

Ogród przy dawnym domu Sunderlandów wkrótce napełni się radosnym gwarem dzieci, które przyjdą wraz z opiekunami oraz gośćmi zaproszonymi do tego szczególnego miejsca na przygotowywaną przez Muzeum Regionalne w Iłży Akademię, której inauguracja odbędzie się we wtorkowe przedpołudnie trzynastego czerwca. W wydarzeniu weźmie także udział córka patrona Akademii – Pani Krystyna Brzechwa, która po raz kolejny odwiedzi Malinowy Chruśniak, miejsce, w którym chyba czuje się najlepiej w Iłży.

Akademia, czyli piknik rodzinny pośród starych drzew, któremu towarzyszą zmagania recytatorskie i plastyczne, nie urzeczywistniła by się gdyby nie zaangażowanie Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego, którego członkowie brali udział w pracach przygotowawczych już od wczesnej wiosny. Do osób z Towarzystwa, którzy ofiarowali swój czas i pomoc należą: Paweł Nowakowski, Władysław Jastalski, Ela Siwiec, Rafał Ziętek, Witold Plata, Ela Pająk, Witold Sępioł, Małgorzata Fręchowicz oraz Łukasz Babula. Wspierały nas również iłżeckie instytucje: Muzeum Regionalne czyli Beata Bujakowska i Barbara Adamus, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, a także Publiczna Szkoła Podstawowa w Iłży. Pomagali również Paweł Cheda, Anna Sepioł, Małgorzata Ziomek, Grzegorz Pączek i inni. Czas spędzony przy wspólnej pracy jeszcze bardziej zacieśnił nasze przyjacielskie stosunki.

W ciągu ostatnich dni udało się wykonać i uzupełnić brakujące części płotu, ułożyć kamienie na schodach, dokończyć naprawę altanki, ustawić pozostałą resztę ławek, a przede wszystkim po raz kolejny wygrabić i uporządkować teren. Wszystkie te prace miały na celu przystosowanie przestrzeni ogrodu do odwiedzania i spędzania w nim beztroskich chwil oraz do przyszłych wydarzeń kulturalnych. Zadanie to było dość trudne, gdyż przede wszystkim starano się, aby każde działanie służyło uwypukleniu naturalnych walorów łagodnie opadającego zbocza, na którym usytuowany jest Malinowy Chruśniak.

Oprócz działalności przy kamienicy Sunderlandów w związku z Akademią powstały również
materiały mające promować zarówno samo wydarzenie, jak i jego miejsce. W placówkach będących współorganizatorami (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, Publiczna Szkoła Podstawowa w Iłży, Samorządowe Przedszkole w Iłży) stanęły roll-upy, które przedstawiają scenerię finału Akademii.

Należy pamiętać, że oprócz patronatu Jana Brzechwy, nad Akademią swoje opiekuńcze skrzydła rozpościera też legendarna iłżecka kaczka. Jej statuetki zostały dziś rano (09.06) przyznane najlepszym pracom plastycznym.

Łukasz Babula

Konferencja popularnonaukowa z okazji 40 lecia Muzeum Regionalnego w Iłży

Konferencja popularnonaukowa z okazji 40 lecia Muzeum Regionalnego w Iłży

Czterdziestolecie Muzeum Regionalnego

Muzeum Regionalne w Iłży obchodziło w tym roku czterdziestolecie swojego założenia. Z tej okazji po uroczystościach rocznicowych oraz otwarciu wystawy „Kadrowanie pamięci” odbyła się też sesja popularnonaukowa, w której udział wzięli członkowie Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego: Paweł Nowakowski i Łukasz Babula.

Sesja miała miejsce w jednej z sal Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Prowadzącym był p. Witold Bujakowski, który wygłosił także referat na temat najciekawszych i najcenniejszych zabytków archeologicznych w zasobach muzeum. Należy dodać, że większość tych zbiorów pochodzi z badań przeprowadzonych w okolicach Iłży. Sesję rozpoczęła dyrektor muzeum p. Beata Bujakowska, która w swoim wystąpieniu przedstawiła historię i działalność placówki oraz podsumowała jej aktywność w ostatniej dekadzie. Kolejnymi prelegentami byli: dr Zbigniew Lechowicz, który wygłosił bardzo interesujący referat o ostatnich badaniach archeologiczno-architektonicznych z Iłży oraz dr Sebastian Piątkowski, który przedstawił wydarzenia czasu wojny polsko-bolszewickiej w naszym regionie.

Łukasz Babula wygłosił referat pod tytułem „Stanisław Pastuszkiewicz – życie i twórczość”. Wystąpienie było oparte na badaniach wykonanych do biogramu, który ma być zamieszczony w przygotowywanej książce, tworzonej na podstawie zapisków naszego mistrza garncarskiego. Paweł Nowakowski w swojej prelekcji zatytułowanej „Porządki ogniowe w dawnej Iłży” poruszył problematykę związaną z ustawodawstwem i bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz początkami iłżeckiej straży pożarnej. Warto dodać, że referaty te zbiegały się w punkcie dotyczącym garncarstwa, bowiem piece do wypału ceramiki swoje charakterystyczne osłony zawdzięczają między innymi właśnie porządkom ogniowym.

Obydwa referaty naszych członków zostaną powtórnie zaprezentowane na spotkaniach Towarzystwa. Serdecznie zapraszamy do ich wysłuchania.

Łukasz Babula