Poświęcenie obrazu błogosławionego księdza Władysława Miegonia

Poświęcenie obrazu błogosławionego księdza Władysława Miegonia

W dniu 29 grudnia 2019 r. w kościele parafialnym w Iłży miała miejsce uroczystość poświęcenia obrazu błogosławionego księdza kmdra ppor. Władysława Miegonia, który pełnił funkcję wikariusza w Iłżeckiej parafii w latach 1917-1919.

Olejny obraz namalowała pani Nina Drab. Przedstawia księdza Miegonia w mundurze oficera Marynarki Wojennej, której był kapelanem. Obraz ufundowany m.in. przez członków Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego znajdzie miejsce w kościele parafialnym, przywołując pamięć błogosławionego kapłana pracującego w iłżeckiej parafii.

Postać bł. ks. Władysława Miegonia przybliżył iłżeckim parafianom w krótkiej prezentacji Paweł Nowakowski, prezes ITHN.

Zabytkowy obraz dla kapliczki zamkowej

Zabytkowy obraz dla kapliczki zamkowej

Obraz po renowacji

W Wielki Piątek tuż przed zmierzchem w kapliczce zamkowej zawisł prawie stuletni zabytkowy oleodruk ze sceną przedstawiającą Jezusa leżącego w grobie. Obraz ten jest darem Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego dla tego uświęconego miejsca.

Kapliczka zamkowa pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej jest jedynym w pełni zachowanym i zrekonstruowanym obiektem na wzgórzu zamkowym i obok baszty najczęściej fotografowanym reliktem z dawnych zabudowań zamkowych. Powstała w pierwszej połowie XVII wieku, lub wcześniej i jest jednym z najważniejszych a zarazem najstarszych obiektów małej architektury sakralnej w naszej gminie. To zarazem pierwszy przystanek dla zwiedzających ruiny iłżeckiego zamku oraz miejsce modlitw licznych wiernych. Członkowie Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego chcąc uczcić to szczególne miejsce oraz jeden z najważniejszych dni w ciągu całego roku liturgicznego zawiesili na jednej ze ścian kapliczki zabytkowy obraz, który swoją treścią odnosi się do misterium Wielkiego Piątku oraz nawiązuje do innych obiektów znajdujących się w pobliżu (krzyż stojący niedaleko kapliczki). Oleodruk oraz ramy obrazu zostały wykonane na początku XX wieku, a sam obraz wisiał przez lata w mieszkaniu znajdującym się w jednej z podiłżeckich wsi. Taki sam obraz widoczny jest także na fotografii wykonanej tuż po pierwszej wojnie światowej i świadczy o popularności tego wizerunku w wyposażeniu wiejskich domów.

Obraz został podarowany przez jednego z członków ITH-N i odnowiony przez autora artykułu. Wszystkie elementy zostały wyczyszczone, naprawione i odrestaurowane zgodnie z prawidłami sztuki konserwatorskiej. Zachowano i zabezpieczono też tylną ściankę, na której widnieje pieczątka zakładu gdzie powstał obraz (Częstochowa) oraz podpis niebieską kredką. Warto dodać, że sama kapliczka została zrewitalizowana w zeszłym roku również przez członków Towarzystwa przy wsparciu Urzędu Miasta. Od lat natomiast tym obiektem zajmuje się Pani Madejska, która dba o wystrój ołtarza oraz sprząta wnętrze. Również niektórzy mieszkańcy Iłży przynoszą kwiaty oraz zapalają znicze w kapliczce, co świadczy o tym jak ważne jest to dla nich miejsce. Powieszenie obrazu wpisuje się w działalność Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego, którego jednym z celów jest dbanie o miejsca i pomniki związane z historią naszego miasta oraz monitorowanie ich stanu.

 

Łukasz Babula

We wnętrzu kapilczki

We wnętrzu kapilczki

 

Fragment fotografi z wnętrza wiejskiego domu

Fotografia: autor nieznany, własność Łukasza Babuli.