Iłżeckie Towarzystwo Historyczno-Naukowe

Sprawa obiektowa „Inspiratorzy”

Powstanie kaplicy w Seredzicach nie było tak spektakularne jak w Pasztowej Woli, gdzie w ciągu kilku nocy wzniesiono taki obiekt. Mieszkańcy Seredzic wraz z księżmi Dziadowiczem i  Szczerkiem osiągnęli ten cel  w ciągu kilku lat wytrwałych działań. Borykali...

Dzień 22 stycznia 2024 r.

Dzień 22 stycznia to data, o której członkowie ITHN pamiętają i co roku przypominają. To poczwórna rocznica, czcimy pamięć o wybuchu powstania styczniowego – 1863 r., pamiętamy o rocznicy urodzin poety Bolesława Leśmiana, który przyjeżdżał do swoich kuzynów...

MARIAN WUJKIEWICZ „JUDYM” 1918-1993

            „Dzień dobry! Jestem już w Warszawie. Będę u Państwa za około półtorej godziny!” - powiedziałem przez telefon. „Dobrze Kuba, dziękujemy za wiadomość. Dopijemy kawę i za moment wyjeżdżamy po Ciebie na...
Sprawa obiektowa „Inspiratorzy”

Sprawa obiektowa „Inspiratorzy”

Powstanie kaplicy w Seredzicach nie było tak spektakularne jak w Pasztowej Woli, gdzie w ciągu kilku nocy wzniesiono taki obiekt. Mieszkańcy Seredzic wraz z księżmi Dziadowiczem i  Szczerkiem osiągnęli ten cel  w ciągu kilku lat wytrwałych działań. Borykali...

czytaj dalej
Dzień 22 stycznia 2024 r.

Dzień 22 stycznia 2024 r.

Dzień 22 stycznia to data, o której członkowie ITHN pamiętają i co roku przypominają. To poczwórna rocznica, czcimy pamięć o wybuchu powstania styczniowego – 1863 r., pamiętamy o rocznicy urodzin poety Bolesława Leśmiana, który przyjeżdżał do swoich kuzynów...

czytaj dalej
MARIAN WUJKIEWICZ „JUDYM” 1918-1993

MARIAN WUJKIEWICZ „JUDYM” 1918-1993

            „Dzień dobry! Jestem już w Warszawie. Będę u Państwa za około półtorej godziny!” - powiedziałem przez telefon. „Dobrze Kuba, dziękujemy za wiadomość. Dopijemy kawę i za moment wyjeżdżamy po Ciebie na...

czytaj dalej

Trudne początki parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Pasztowej Woli. Budowę kościoła w Pasztowej Woli (w aktach SB mowa jest o Płusach) planowano już przed wybuchem II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych powrócono do tego zamiaru,...

czytaj dalej
Jak powstawał herb dla Gminy Iłża

Jak powstawał herb dla Gminy Iłża

We wrześniu 2019 r. Iłżeckie Towarzystwo Historyczno-Naukowe skierowało do Przewodniczącej Rady Miejskiej pismo, w którym wyraziliśmy niepokój z powodu rugowania dotychczasowego herbu miasta z przestrzeni medialnej przez tzw. logo. Zwracając uwagę na ten niekorzystny...

czytaj dalej
Walne Zebranie ITHN

Walne Zebranie ITHN

Dnia 10 marca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego. Celem spotkania było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu i z działalności finansowej oraz wybory nowych władz. Była to okazja do...

czytaj dalej
Ostatnie pożegnanie dh. Władysława Jastalskiego

Ostatnie pożegnanie dh. Władysława Jastalskiego

W dniu 1 marca 2023 r. pożegnaliśmy Dh. Komendanta Władysława Jastalskiego. Opatrzność poruczyła mu w Iłży pierwszoplanowe role związane z edukacją, kulturą i sztuką. Wypełniał je z pasją przez całe życie. Łączył je, mieszał i w ten sposób tworzył rzeczy niezwykłe,...

czytaj dalej
Pożary folwarku na iłżeckim zamku

Pożary folwarku na iłżeckim zamku

Zamek Iłża jako budowla obronna narażony był szczególnie na zniszczenia natury militarnej. Jednak w dziejach budowli to pożary były częstszą przyczyną jego destrukcji. Pierwszy z nich wyrządził szkody na przełomie XV i XVI  w., następny, o którym wiemy, wybuchł 6...

czytaj dalej
Konferencja naukowa na KUL

Konferencja naukowa na KUL

W dniu 15 października 2022 r. miała miejsce konferencja naukowa z okazji 80. rocznicy męczeńskiej śmierci i 130. rocznicy urodzin bł. ks. kmdr. por. Władysława Miegonia. Ksiądz Miegoń w okresie pracy duszpasterskiej w Lublinie był studentem Wydziału Prawa...

czytaj dalej