Dnia 10 marca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego. Celem spotkania było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu i z działalności finansowej oraz wybory nowych władz. Była to okazja do przypomnienia sobie, jak wiele ważnych inicjatyw podjęto i przeprowadzono w minionej kadencji, jak wiele śladów pozostawiliśmy w naszym lokalnym środowisku. Bieżąca działalność Towarzystwa jest udostępniana na stronie internetowej i Facebooku, które obserwuje liczne grono odbiorców.

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć niedawno zmarłego członka ITHN pana Władysława Jastalskiego.

Członkowie ITHN licznie przybyli na zebranie, ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium i dokonano wyboru nowych władz. W kolejnej kadencji funkcję Prezesa będzie pełnił Paweł Nowakowski, zastępcami zostali Dorota Plata i Robert Celuch, sekretarzem Barbara Celuch a skarbnikiem Marianna Wodecka. Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Marian Kruszewski – przewodniczący, Magdalena Jastalska – zastępca przew. i Elżbieta Siwiec – sekretarz. Dziękujemy pani dyrektor LO w Iłży Agnieszce Kopeć-Fili za udostępnienie sali na zebranie.