Uroczystości pogrzebowe ks. inf. Czesława Wali

Uroczystości pogrzebowe ks. inf. Czesława Wali

W sobotę 6 czerwca 2020 r. odbył się pogrzeb księdza Infułata Czesława Wali, który przez wiele lat był proboszczem i budowniczym sanktuarium w Kałkowie. Dziełem księdza infułata była m.in. Golgota – Martyrologium Narodu Polskiego.

W dniu 17 października 2015 r. zostało w tym miejscu otwarte Oratorium Związków Ziemi Iłżeckiej z Miastem Brzeżany i Kresami. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane we współpracy ITHN, władz samorządowych Iłży z Rodzinami Brzeżańskimi i Kołem ŚZŻAK w Starachowicach.

Przedstawiciele Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego w Iłży uczestniczyli w wieczornej Mszy św. w dniu 5 czerwca oraz w obrzędach pogrzebowych w dniu 6 czerwca 2020 r.

Jubileusz Szkoły Podstawowej w Iłży i jego niezwykłe upamiętnienie

Jubileusz Szkoły Podstawowej w Iłży i jego niezwykłe upamiętnienie

Rok 2020 to rok ważnych rocznic, również dla naszej lokalnej społeczności. W maju Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Iłży planuje uroczystości związane z 85 rocznicą oddania do użytku najstarszej części szkoły, który znajduje się przy ulicy Wójtowskiej i do dziś doskonale spełnia swoją funkcję.

Jest to również rocznica śmierci Marszałka.

Niezwykle ważnym wydarzeniem będzie odsłonięcie rzeźby Józefa Piłsudskiego jako ojca – z dwiema córkami u boku. Rzeźba stanie w budynku szkoły przy ulicy Bodzentyńskiej (w dawnym budynku gimnazjum). Autorem projektu i wykonawcą jest Norbert Jastalski, artysta rzeźbiarz, mieszkaniec Iłży, wykonawca Pomnika Obrońców Ziemi Iłżeckiej, zaprojektowanego przez profesora Jerzego Jarnuszkiewicza (o historii pomnika pisaliśmy na stronie ITHN).

Projekt rzeźby doskonale wpisuje się w charakter miejsca – marszałek wśród uczniów będzie ukazany przede wszystkim jako ojciec z córkami, a nie przywódca i żołnierz. Rzeźba nawiązuje do znanej sceny pobytu Piłsudskiego w Sulejówku, gdzie mieszkał z rodziną.

Projekt został zaakceptowany przez panią dyrektor Marzenę Stasiło i Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Iłży.

Upamiętnienie rocznicy urodzin B. Leśmiana

Upamiętnienie rocznicy urodzin B. Leśmiana

Urodziny Bolesława Leśmiana, przypadające na dzień 22 stycznia, postanowiliśmy spędzić razem z Nim. Pojechaliśmy do Warszawy, by na grobie poety na Cmentarzu Powązkowskim zapalić znicze. W tegorocznym upamiętnieniu urodzin Leśmiana przez mieszkańców Iłży wziął udział również Piotr Łopuszański, autor wielu publikacji poświęconych życiu i twórczości poety. Po uporządkowaniu grobu i zapaleniu zniczy udaliśmy się również na groby: ojca poety – Józefa Lesmana, ciotki Gustawy Sunderland, do której przyjeżdżał do Iłży i u której po raz pierwszy spotkał się z Dorą Lebenthal.

Wieczór był spotkaniem z twórczością poety, jego poezją, którą wybrała Beata Jewiarz przygotowując spektakl teatralny p.t. „Sen”. Mieliśmy okazję porozmawiać z pomysłodawczynią spektaklu i aktorką, oraz zaprosić ją do odwiedzenia śladów Leśmiana w iłżeckim Malinowym chruśniaku.

Zapraszamy do obejrzenia filmów przygotowanego przez Norberta Jastalskiego oraz Barbarę i Roberta Celuchów, zawierających sceny z tego dnia.

Poświęcenie obrazu błogosławionego księdza Władysława Miegonia

Poświęcenie obrazu błogosławionego księdza Władysława Miegonia

W dniu 29 grudnia 2019 r. w kościele parafialnym w Iłży miała miejsce uroczystość poświęcenia obrazu błogosławionego księdza kmdra ppor. Władysława Miegonia, który pełnił funkcję wikariusza w Iłżeckiej parafii w latach 1917-1919.

Olejny obraz namalowała pani Nina Drab. Przedstawia księdza Miegonia w mundurze oficera Marynarki Wojennej, której był kapelanem. Obraz ufundowany m.in. przez członków Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego znajdzie miejsce w kościele parafialnym, przywołując pamięć błogosławionego kapłana pracującego w iłżeckiej parafii.

Postać bł. ks. Władysława Miegonia przybliżył iłżeckim parafianom w krótkiej prezentacji Paweł Nowakowski, prezes ITHN.

Jubileusz bł. ks. Władysława Miegonia

Jubileusz bł. ks. Władysława Miegonia

W 77 rocznicę śmierci ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia odbyły się w Iłży uroczystości upamiętniające postać błogosławionego. Rozpoczęliśmy mszą świętą, którą koncelebrowało sześciu księży, kazanie wygłosił ks. kmdr. por. Zygmunt Jaworski. Na mszę licznie przybyli mieszkańcy i uczniowie okolicznych szkół.

Dzięki gościnności dyrekcji Domu Kultury dalsze uroczystości odbyły się w sali wiodowiskowo – kinowej. Prelekcje wygłosili ks. por. Zygmunt Jaworski i dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej pan Tomasz Miegoń.

W wykładach uczestniczyli również słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Iłży.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

« 1 z 2 »