W dniu 15 października 2022 r. miała miejsce konferencja naukowa z okazji 80. rocznicy męczeńskiej śmierci i 130. rocznicy urodzin bł. ks. kmdr. por. Władysława Miegonia. Ksiądz Miegoń w okresie pracy duszpasterskiej w Lublinie był studentem Wydziału Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Podczas konferencji wysłuchaliśmy wielu interesujących wykładów, wśród których znalazło się wystąpienie Pawła Nowakowskiego – prezesa Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego, dotyczące pracy duszpasterskiej ks. Miegonia w diecezji sandomierskiej.

Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy poświęconej postaci Błogosławionego, przygotowanej przez ITHN i opracowanej przez Pawła Nowakowskiego i Norberta Jastalskiego.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii wykonanych podczas konferencji przez Barbarę Celuch.