Podczas ostatniego spotkania członków i sympatyków Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego mieliśmy okazję wysłuchać wykładu, który przedstawił Pan Łukasz Babula. Tematykę stanowiło zapoznanie z występującymi na terenie Iłży i najbliższej okolicy zabytkowymi kapliczkami, figurami i krzyżami przydrożnymi.

Ciekawe było ujęcie chronologiczne omawianych przykładów.

Dziękujemy panu Łukaszowi za bardzo interesujący wykład. Zainteresowani poruszaną tematyką powinni sięgnąć do publikacji jego autorstwa pt. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne Gminy Iłża. Album-przewodnik