Dokładnie 100 lat temu gen. Haller w podniosłej uroczystości zaślubił Polskę z morzem. Świadkiem tego wydarzenia był pierwszy kapelan Marynarki Wojennej ks. kpt. Władysław Miegoń. ITHN przeprowadzając kwerendę w Archiwum Diecezji Sandomierskiej odnalazł nieznany list ks. Miegonia, opisujący zaślubiny z morzem.

Rozumiejąc znaczenie znaleziska, przekazaliśmy zdjęcia listu Muzeum Ziemi Puckiej, które miało wykorzystać dokument na wystawie pt. „Idziemy nad polskie morze” – Zaślubiny Polski z morzem Puck 1920 r.