Iłżeckie Towarzystwo Historyczno-Naukowe, przy wsparciu Władz Iłży, odnowiło tablicę informacyjną na iłżeckim zamku, dotyczącą bitwy z 1939 r.

tablica_po.jpg
tablica_przed.jpg