W dnu 19 grudnia 2016 r. w kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznania zasobów dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego. Konferencja była podsumowaniem projektu badawczego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, kierowanego przez dr. Rafała Zapłatę.

Podczas trzech sesji wygłoszono 13 referatów, z czego 9 związanych była bezpośrednio z Iłżą i jej okolicami. Szczególnym poligonem doświadczalnym dla naukowców stał się iłżecki zamek. Obiekt badany był z kosmosu, z samolotów, dronów,  skanowany i fotografowany. Zastosowanie całego wachlarza nowoczesnych metod teledetekcji i skaningu miało określić zakres ich przydatności dla archeologii i konserwacji zabytków. Okazało się, że włączenie tych technologii do pracy konserwatorów i archeologów otwiera przed nimi całkiem nowe perspektywy. Przewidywalne było, zastosowanie skanerów i aparatów fotograficznych do pomiarów i inwentaryzacji, natomiast mało rozpoznane były możliwości  lasera w analizie badanych struktur czy wykrywaniu elementów podpowierzchniowych. Trzeba zaznaczyć, że doskonalenie skanerów postępuje bardzo szybko. To co w pierwszej fazie  projektu było wyzwaniem – scalanie i filtracja wielkiej ilości danych, i zmuszało do powołania sztabu ludzi, dziś jest automatycznie wykonywane przez samo urządzenie. Pozwala to na uzyskanie trójwymiarowego obrazu obiektu bezpośrednio po jego zeskanowaniu.

Pełna treść konferencji zawarta będzie w wydawnictwie posesyjnym, które powinno się ukazać w przyszłym roku. Gratulujemy Panu Doktorowi Zapłacie zakończenia projektu  i mamy nadzieję, że Jego badania zostaną wykorzystane w praktycznych przedsięwzięciach na rzecz iłżeckiego zamku.